Hotline: 02383.601.999

Tầm nhìn - Sứ mệnh

 Tầm nhìn: Trong tương lai gần công ty sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất nhiều chủng loại hàng để đáp ứng nhu cầu xây dựng của xã hội phát triển... Mở rộng đa ngành nghề theo sự phù hợp của thị trường.

 Sứ mệnh: Tạo dựng một thương hiệu uy tín mang tầm phát triển quốc tế với quy mô đa ngành nghề.

 Giá trị cốt lõi: Công ty có bề dày về lĩnh vực cột điện bê tông gần 30 năm, doanh thu của công ty ngày càng tăng cao, tạo ngân sách nộp nhà nước, tạo công ăn việc làm cho gần 60 nhân sự làm việc. Sự sẵn sàng về tài chính, nhân sự, công nghệ, thị phần rộng lớn... là yếu tố để Navuco vững vàng phát triển trường kỳ.