Hotline: 02383.601.999
Những điều cần biết trên hóa đơn tiền điện

Những điều cần biết trên hóa đơn tiền điện

Hiện nay quý khách hàng đã tiếp xúc với Bản thể hiện Hóa đơn điện tử dưới hình ảnh ví dụ đưới đây. Tuy nhiên trên hóa đơn có một số thông tin hoặc ký hiệu đang được viết tắt, để hỗ trợ khách hàng biết thêm các thông tin chi tiết trên Hóa đơn, Trung tâm Chăm sóc khách hàng xin được giải thích một số thông tin về Hóa đơn điện tử tiền điện dưới đây như sau:I. Hình thức lưu trữ: Hóa đơn điện tử được lưu trữ dưới dạng các bản ghi cơ sở dữ liệu....