Hotline: 02383.601.999

NAVUCO NÂNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất Cột điện bê tông cốt thép, thương hiệu NAVUCO ngày càng đứng vững trên thị trường. Sản phẩm được khách hàng tin dùng trong nhiều công trình điện, hạ tầng nông thôn, đô thị…

Với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng hàng hoá, công nghệ, sự chuyên nghiệp trong hệ thống quản lý. Sau 10 năm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001, giữa năm 2019 Navuco đánh giá lại hệ thống quản lý để chuyển đổi lên phiên bản cao hơn là ISO 9001:2015. Trước đó, vào cuối năm 2018 Navuco đã được các chuyên gia đào tạo chuyển đổi cho đại diện các phòng ban trong công ty.

Mục tiêu của cuộc đánh giá: Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, điều kiện sản xuất với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống quản lý của Công ty phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đánh giá khả năng của sản phẩm, điều kiện sản xuất và hệ thống quản lý nhằm đảm bảo công ty đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, yêu cầu của quy định và nêu trong hợp đồng. Đánh giá hiệu quả của sản phẩm và hệ thống quản lý nhằm đảm bảo công ty liên tục đạt được các mục tiêu đã được công ty đề ra, xác định xem xét các cải tiến.

Sau hai ngày đánh giá các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận Vinacert đã Tuyên bố về sự phù hợp và hiệu lực của HTQL với phạm vi chứng nhận theo các mục tiêu đánh giá đã thiết lập.

                                                                                  Nguồn tin: Navuco.com


BÌNH LUẬN